Jaarlijks Overzicht

Het jaarlijkse overzicht toont een persoon’s alle afwezigheden boekten voor elk kalenderjaar.

Navigeer naar: Mezelf >> Jaarlijks Overzicht.

Veranderende Kalenderjaar

U kunt de weergegeven van Kalenderjaar veranderen, vervolgens het Jaar keuzeschakelaar in de rechterbovenhoek van uw scherm.

Changing Calendar Year
Weergegeven Voorvaltypen
Displayed Event Types

Notitie:

  • Verschilende geboekte Afwegizheden hebben verschilende kleuren, bijv. Vakantie, Ziekte, Wettelijke Feestdagen. .
Weergegeven Afwezigheid Status
Displayed Absence Status
Afwezigheid Toevoegen

Om een afwezigheid toe te voegen direct van deze scherm, selecteer Afwezigheid Toevoegen. 

Add Absence
Afwezigheden Weergeven

 Als u wilt meer informatie over iedere afwezigheid, selecteer Afgwezigheden Weergeven

View Absences