Organisatieschema


Er zijn twee lijsten beschikbaar voor informatie over de structuur van uw organisatie, dit zijn: 

  • Personeelgrafieken (Mezelf>> Plaatsing>> Personeelgrafieken)
  • Grafiek  Organisatie-eenheden (Organisatie >> Grafiek Organisatie-eenheden)

Elke kaart bevat vier opties:

Ga Naar Boven

Dit maakt een drietraps status vanuit de top van de organisatie, niet alleen de boven kant van de vestiging/afdeling die u bekijkt. Afhankelijk van uw bedrijfsstructuur, dit zou kunnen resulteren in meer één hiërarchische bijkantoor weergegeven op dezelfde grafiek. 

Jump to Top
Selecteer

Uw kunt alle grafiek inzettingen selecteer zo dat de formulierstijl tegelijk kan worden toegepast. U kunt er ook voor kiezen om geen selectie doen dat werk omgekeerd. 

Select
Pagina Fit Mode
Page Fit Mode

Er zijn vier Pagina Fit Modes beschikbaar.

  • Geen- Alle vakken worden normal weergegeven zonder vervorming.
  • Paginabreedte- De Grafiek pogingen om te indelen en aanpassen de hele grafiek in de beschikbare paginabreedte.
  • Paginahoogte-  De Grafiek pogingen om te indelen en aanpassen de hele grafiek in de beschikbare paginahoogte.
  • Aan Pagina Aanpassen  - De Grafiek pogingen om te indelen en aanpassen de hele grafiek aan pagina aanpassen. (Dit zal hoogstwaarschijnlijk uitzien ofwel als paginabreedte of paginahoogte)

De Aan Pagina Aanpassen, Paginabreedte , Paginahoogte opties proberen zich aan te passen zoveel vakjes mogelijk op het scherm op basis van de selectie. Als de grafiek kan niet aan passen alle vakjes, dan word sommige vakjes punten. zwevenden over een punt toont het vaak gegevens. 

Formulierstijl

Formulierstijlen kan worden ingesteld voor de gehele Grafiek of geselecteerde filianen en bepalen hoe het Organigram behelst de vakken. De volgende opties zijn beschikbaar: 

Form Style

Vlak

Vakjes worden naast elkaar gezet.

Flat

Boomstrutuur

Vakjes worden gezet als boom / matrixopstelling en verkleint de ruimte wordt ingenomen door de grefiek. 

Tree

Verticaal

Plaatst de vakken onder elkaar. 

Vertical

Automatisch

Automatich kiest de beste Formulierstijl voor het onderste niveau van een grafiek zo compact mogelijk.