Jaarlijks Overzicht

Het jaarlijkse overzicht toont een persoon’s alle afwezigheden boekten voor elk kalenderjaar.

Navigeer naar: Mezelf >> Jaarlijks Overzicht.

Veranderende Kalenderjaar

U kunt de weergegeven van Kalenderjaar veranderen, vervolgens het Jaar keuzeschakelaar in de rechterbovenhoek.

Changing Calendar Year
Displayed Event Types
Displayed Event Types

Notitie:

  • Different booked absences will use different colours, e.g. Holiday and Sickness.
Displayed Absence Status
Displayed Absence Status
Add Absence

To add an absence directly from this screen, select Add Absence.

Add Absence
View Absences

If you want to see more detail about any absences, select View Absences.

View Absences