Cezanne HRLine ManagerDutchVerificatie in Twee StappenVerificatie Verificatie Codes werken niet (twee-staps controle)

Verificatie Verificatie Codes werken niet (twee-staps controle)

Als u de verificatie optie en de eenmalige verificatie codes niet werken, dit komt mogelijk door:

De tijd op uw Google Verificator app is niet correct gesynchroniseerd

Om ervoor te zorgen dat u de juiste tijd gesynchroniseerd:

  1. Open Google Gebruikersverificatie.
  2. Selecteer Instellingen.
  3. Select Tijd correctie voor codes.
  4. Selecteer Nu Synchroniseren.


Notitie:

  • De synchronisatie alleen invloed zal hebben op de interne tijd van uw Google Verificator app, en zal niet van uw toestel wijzigt de datum- en tijdinstellingen.
De verificator account is ingesteld op "Counter-based" in plaats van "Time-based".


To ensure your account is set to 'Time-based'

  1. Open Google Gebruikersverificatie
  2. Verwijder uw Cezanne Gebruikersverificatie account
  3. Nieuwe account instellen en zorgen dat 'Time-based' is geselecteerd.

Notitie:

  • Wanneer u de barcode scant om een account in te stellen, 'Time-based' wordt automatisch geselecteerd.