Bewerk Kalender Filter

De Filter Bewerken optie laat u kiezen welke werknemers worden weergegeven in uw agenda. 

Notitie:

 • Afhankelijk van uw rol en veiligheidbeleid, u kunt sommige van uw collega's op de kalender toevoegen met Filtergroepen.
Standaardfilter Groepen

Er zijn vier voorgeselecteerd standaardfilter groepen

Default Filter Groups

Notitie:

 • Het standaardfilter groepen kunnen worden ingeschakeld, maar niet worden bewerkt of verwijderd.
Filtergroupen Scherm Gebruiken

Om te wijzigen welke mensen worden weergegeven op de kalender:

 1. Selecteer Filter Bewerken
Using Filter Groups Screen
 1. Selecteer / deselecteer groepen dat u wilt weergeven:
 1. Selecteer Filter Toepassen.
Nieuwe Filtergroepen toevoegen

Afhankelijk van uw rol en veiligheidbeleid, u kunt sommige van uw collega's op de kalender toevoegen met Filtergroepen

 1. Selecteer Nieuwe Filtergroepen Toevoegen.
Adding New Filter Groups
 1. Voer een Filter Naam.
 2. Klik  Werknemer Toevoegen
 1. Zoek en selecteer de werknermer die u wilt toevoegen op deze filter groep. 
  • Om meerdere werknemers te selecteren, houd CTRL ingedrukt en selecteer elke werknemer. 
  • Om een lijst van werknemers te selecteren, klik op de eerste werknemer en houd Shift ingedrukt en selecteer het laatste werknemer.
 1. Klik op Selecteer om alle geselecteerde werknemers naar Filter Groep toevoegen. 
 1. Klik Opslaan.
 1. Het nieuwe Filter Groep is toegevoeged op het lijst. The new Filter Group is added to the list:
Filter Groep Opties
Filter Group Options
 1. Filter group verwijderen
 2. Bekijk de werknemers in een filter groep. 
 3. Update de naam de naam van groep en bewerk de geselecteerde werknemers.  

Notitie:

 • Als een werknemer het bedrijf verlaat, die u hebt geselecteerd in één of meer van uw toegevoegde groepen, moet u ze handmatig verwijdert.